Latest Manga Releases

Martial Peak Others

Chapter 816 12 minutes ago
Chapter 815 9 hours ago
Chapter 814 23 hours ago
Chapter 813 2 days ago

Machikado Mazoku

Chapter 76 12 minutes ago
Chapter 75 Nov 24, 07:27
Chapter 74.5 Nov 24, 07:27
Chapter 74 Nov 24, 07:27

Shenwu Tianzun

Chapter 230 39 minutes ago
Chapter 229 39 minutes ago
Chapter 228 Nov 29, 17:03
Chapter 227 Nov 28, 08:33

I Was Born As The Demon Lord's Daughter

Chapter 34 40 minutes ago
Chapter 33 Nov 26, 20:33
Chapter 32 Nov 26, 20:33
Chapter 31 Nov 24, 16:00

Villain Initialization

Chapter 61 40 minutes ago
Chapter 60 Nov 26, 20:33
Chapter 59 Nov 26, 14:30
Chapter 58 Nov 25, 02:12

Versatile Mage

Chapter 616 40 minutes ago
Chapter 615 Nov 29, 17:01
Chapter 614 Nov 26, 17:04
Chapter 613 Nov 24, 15:52

Living In This World With Cut & Paste

Chapter 5 40 minutes ago
Chapter 4 Nov 24, 06:55
Chapter 3.2 Nov 24, 06:55
Chapter 3.1 Nov 24, 06:55

My Dearest Self With Malice Aforethought

Chapter 16 41 minutes ago
Chapter 15 Nov 29, 11:31
Chapter 14 Nov 28, 11:01
Chapter 13 Nov 28, 11:01

Martial Peak

Chapter 816 41 minutes ago
Chapter 815 7 hours ago
Chapter 814 22 hours ago
Chapter 813 22 hours ago

Task Force for Paranormal Disaster Management

Chapter 6 41 minutes ago
Chapter 5 Nov 24, 09:42
Chapter 4 Nov 24, 09:42
Chapter 3 Nov 24, 09:42

Angelic Lady

Chapter 5 42 minutes ago
Chapter 4 11 hours ago
Chapter 3 Nov 24, 08:48
Chapter 2 Nov 24, 08:48

Dungeon Kurashi No Moto Yuusha

Chapter 21 42 minutes ago
Chapter 20 Nov 25, 20:00
Chapter 19 Nov 24, 09:29
Chapter 18 Nov 24, 09:29

Dachi no Imouto

Chapter 3 42 minutes ago
Chapter 2 Nov 24, 08:15
Chapter 0 Nov 24, 08:15

The Heaven's List

Chapter 82 an hour ago
Chapter 81.5 an hour ago
Chapter 81 an hour ago
Chapter 80.5 an hour ago

Hundred Demon Spectrum

Chapter 16 an hour ago
Chapter 15 Nov 26, 16:30
Chapter 14 Nov 24, 09:10
Chapter 13 Nov 24, 09:10

Hiraheishi wa Kako o Yumemiru

Chapter 47 an hour ago
Chapter 46 Nov 25, 20:30
Chapter 45 Nov 25, 17:30
Chapter 44 Nov 24, 08:08

Battle frenzy

Chapter 289 an hour ago
Chapter 288 18 hours ago
Chapter 287 2 days ago
Chapter 286 3 days ago

Versatile Mage Others

Chapter 616 an hour ago
Chapter 615 Nov 29, 15:00
Chapter 614 Nov 26, 19:00
Chapter 613 Nov 24, 07:25

Otherworldly Evil Monarch

Chapter 59 an hour ago
Chapter 58 an hour ago
Chapter 57 Nov 30, 03:30
Chapter 56 Nov 30, 03:30

Isekai desu ga Mamono Saibai shiteimasu.

Chapter 32 an hour ago
Chapter 31 Nov 24, 07:33
Chapter 30 Nov 24, 07:33
Chapter 29 Nov 24, 07:33

AV Gokko

Chapter 9 an hour ago
Chapter 7 Nov 29, 20:00
Chapter 6 Nov 27, 22:30
Chapter 5 Nov 25, 19:00

Sun and Moon Undecimber

Chapter 8 an hour ago
Chapter 7 Nov 27, 19:00
Chapter 6 Nov 24, 08:48
Chapter 5 Nov 24, 08:48

Release That Witch Others

Chapter 207 an hour ago
Chapter 206 an hour ago
Chapter 205 2 days ago
Chapter 204 2 days ago

Fujoko to Yuriko

Chapter 18 an hour ago
Chapter 17 3 days ago
Chapter 16 Nov 28, 19:30
Chapter 15 Nov 26, 19:30

Mob Old Man Has Become the Heroine of an Otome Game

Chapter 5 2 hours ago
Chapter 4 24 hours ago
Chapter 3 yesterday, 18:00
Chapter 2 yesterday, 18:00

Again My Life

Chapter 53 2 hours ago
Chapter 52 2 hours ago
Chapter 51 2 days ago
Chapter 50 Nov 29, 15:30

Gatabutata

Chapter 55 2 hours ago
Chapter 54 Nov 28, 16:31
Chapter 53 Nov 24, 07:51
Chapter 52 Nov 24, 07:51

Material and Spiritual World

Chapter 40 2 hours ago
Chapter 39 Nov 24, 08:33
Chapter 38 Nov 24, 08:33
Chapter 37 Nov 24, 08:33

Homeless

Chapter 12 2 hours ago
Chapter 11 2 days ago
Chapter 10 3 days ago
Chapter 9 Nov 30, 05:30

Weakest Little Monster

Chapter 25 2 hours ago
Chapter 24 Nov 27, 04:01
Chapter 23 Nov 24, 09:44
Chapter 22 Nov 24, 09:44